Certyfikowane kursy komputerowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest wykorzystywani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach wchodzących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszelkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, używanych w ruchu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i punkty kontrolne, które odbywają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie inne urządzenia. Są obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien być zrobiony razem z zamkniętymi w niej podstawami, co w praktyce ma kierować do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podwyższenia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i narzędzi (oraz środowiska) tworzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.