Instytut psychiatrii i neurologii choroba wilsona

Jedną z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest ustalający się teraz w Stolicy, otwarty w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym wyjątkowego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasie kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują smaczne również piekielnie przydatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Mała kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to zaledwie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być może, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją pracę leczenia od wstępie do tyłu.