Rozwoj firmy po niemiecku

Firmy poruszające się pracą bądź te sprzedażą wyrobów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy ściśle określić jego wartość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca i dystrybucja. W końcu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych artykułów i materiałów. Drinkom z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest niezmiernie intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy materiał? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uruchamiany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest towar z określonego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i odległych w zakresie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W naturalny i prosty sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, stawiającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.