Srodki gasnicze uzywane w poszczegolnych grupach pozarow

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest zły ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

wyłącznik mocyZobacz naszą stronę www

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno żyć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej funkcjonalne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana wyłącznie w tych miejscach, co do jakich posiada się pewność, że nie używają w nich pracownicy. Z koncentracji na szybkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być duża dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.