Tlumaczenie bedzie konsekutywne ze sceny

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi jednym z sposobów tłumaczenia ustnego i wykonywa się po dokonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wydobywa się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego opinie oraz po jego rozwiązaniu wykonywa ją w pełnie w drugim języku. Często używa z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na nowoczesną chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zmienia się symultanicznym.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. šampūnas nuo plaukų slinkimo

Technika tłumaczenia konsekutywnego zmniejsza się do selekcji tylko najaktualniejszych reklamy i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane oraz w sukcesie gdy sprawca nie ma szansie zapewnienia dobrego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Istnieje wtedy obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej większych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka męczące dla klientowi, jaki stanowi zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest wielką pracą wymagająca od tłumacza dobrego przygotowania i pięknej nauce języka. Znacznie dobrze przygotowany i pokazany określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Określaj nie ma terminu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Mogą zatem stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.